Tổng quan
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ sở hạ tầng
Tin tức & sự kiện
Tin quốc tế
Tin trong nước
Tin trong Tỉnh
Tin nội bộ
Điểm báo
Tổ chức bộ máy
Ban giám đốc
Các đơn vị thành viên
Các phòng chức năng
Thông tin QLKTCTTL
Định hướng phát triển
Các đơn vị phục vụ
Quản lý an toàn đập
Quản lý nước
Phòng chống bão, lũ
Hệ thống công trình Thủy lợi
Thông tin công bố
Văn bản - tài liệu
VB QPPL Chính Phủ
VB QPPL Bộ Ngành TW
VB QPPL UBND Tỉnh
VB Sở, Ban, Ngành
VB Huyện Thị - TP
Văn bản Công ty

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG DO CÔNG TY QUẢN LÝ

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG DO CÔNG TY QUẢN LÝ


Với mục tiêu cấp nước an toàn, chất lượng, hiệu quả, Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng công tác kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm tại Trạm cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa- Hải Tiến-Hải Đông ( thành phố Móng Cái); Xã Tân Bình ( huyện Đầm Hà); Xã Đông Ngũ – Đông Hải và Hải Lạng. Đồng Rui ( huyện Tiên Yên). Đồng thời xét nghiệm chất lượng nước tại các hộ dùng nước theo các chỉ tiêu quy định.

          Hàng ngày Công ty tiến hành kiểm tra nơi khai thác nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh, hệ thống sản xuất nước theo quy định. Thực hiện các xét nghiệm về chất lượng nước do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Cùng với đó, để bảo đảm cung ứng nước sạch cho người dân, Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị đầy đủ thiết bị vật tư dự phòng khi có sự cố xảy ra, đáp ứng nước sinh hoạt cho khách hàng; ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý và sản xuất. Công tác vận hành, sửa chữa hệ thống được các đơn vị ứng trực hàng ngày, hàng giờ theo ca, đảm bảo khắc phục kịp thời những hư hỏng về đường ống cũng như hệ thống cấp nước, không để ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của người dân tại các địa phương trên địa bàn Công trình của Công ty quản lý.

Tin liên quan
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Tiên Yên, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Thủy nông Hải Hà, chia tay cán bộ được nghỉ chế độ hưu
Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022
Hội nghị người lao động năm 2022
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
UBND Tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt Quy trình vận hồ chứa nước do Công ty Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh quản lý, gồm các hồ: Hồ Hải Yên - Yên Hải; Hồ Kim Tinh; Hồ Phình Hồ; Hồ Đoan Tĩnh; Hồ Dân Tiến
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm 2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 (Phụ lục VIII)
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 (Phụ lục I)
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (Phụ lục V)