Tổng quan
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ sở hạ tầng
Tin tức & sự kiện
Tin quốc tế
Tin trong nước
Tin trong Tỉnh
Tin nội bộ
Điểm báo
Tổ chức bộ máy
Ban giám đốc
Các đơn vị thành viên
Các phòng chức năng
Thông tin QLKTCTTL
Định hướng phát triển
Các đơn vị phục vụ
Quản lý an toàn đập
Quản lý nước
Phòng chống bão, lũ
Hệ thống công trình Thủy lợi
Thông tin công bố
Văn bản - tài liệu
VB QPPL Chính Phủ
VB QPPL Bộ Ngành TW
VB QPPL UBND Tỉnh
VB Sở, Ban, Ngành
VB Huyện Thị - TP
Văn bản Công ty

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Tiên Yên, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Thủy nông Hải Hà, chia tay cán bộ được nghỉ chế độ hưu

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Tiên Yên, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Thủy nông Hải Hà, chia tay cán bộ được nghỉ chế độ hưu


 

Chiều ngày 21/10/2022 tại hội trường hồ chứa nước Chúc Bài Sơn- Trạm Thủy nông Hải Hà. Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông tổ chức Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Tiên Yên, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Thủy nông Hải Hà, chia tay cán bộ được nghỉ chế độ hưu.

Theo quyết định của Chủ tịch Công ty bổ nhiệm có thời hạn 03 năm (Ba năm) đối với Ông Lê Quốc Long ,Tổ trưởng quản lý giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Tiên Yên; Ông Nguyễn Quang Đại, tổ trưởng quản lý giữ chức vụ Phó Trạm trưởng và giao phụ trách Trạm Thủy nông Hải Hà; Đồng chí Nguyễn Văn Lương Trạm trưởng Trạm Thủy nông Hải Hà được nghỉ chế độ hưu kể từ ngày 01/11/2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Chi ủy, Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Kiểm soát viên, Phụ trách công tác kế toán và Trưởng phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty đề nghị đồng chí Lê Quốc Long, Nguyễn Quang Đại trên cương vị mới nhanh chóng tiếp nhận, tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đoàn kết cùng tập thể Xí nghiệp, Trạm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Chúc mùng đồng chí Nguyễn Văn Lương  Trạm trưởng Trạm Thủy nông Hải Hà được nghỉ chế độ hưu kể từ ngày 01/11/2022.

 

Tin liên quan
Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022
Hội nghị người lao động năm 2022
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
UBND Tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt Quy trình vận hồ chứa nước do Công ty Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh quản lý, gồm các hồ: Hồ Hải Yên - Yên Hải; Hồ Kim Tinh; Hồ Phình Hồ; Hồ Đoan Tĩnh; Hồ Dân Tiến
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm 2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 (Phụ lục VIII)
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 (Phụ lục I)
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (Phụ lục V)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021