Tổng quan
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ sở hạ tầng
Tin tức & sự kiện
Tin quốc tế
Tin trong nước
Tin trong Tỉnh
Tin nội bộ
Điểm báo
Tổ chức bộ máy
Ban giám đốc
Các đơn vị thành viên
Các phòng chức năng
Thông tin QLKTCTTL
Định hướng phát triển
Các đơn vị phục vụ
Quản lý an toàn đập
Quản lý nước
Phòng chống bão, lũ
Hệ thống công trình Thủy lợi
Thông tin công bố
Văn bản - tài liệu
VB QPPL Chính Phủ
VB QPPL Bộ Ngành TW
VB QPPL UBND Tỉnh
VB Sở, Ban, Ngành
VB Huyện Thị - TP
Văn bản Công ty
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
Lễ Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh
Lễ Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG DO CÔNG TY QUẢN LÝ
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG DO CÔNG TY QUẢN LÝ
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023
Ngày 16/02/2023, Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Tiên Yên, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Thủy nông Hải Hà, chia tay cán bộ được nghỉ chế độ hưu
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Tiên Yên, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Thủy nông Hải Hà, chia tay cán bộ được nghỉ chế độ ...
Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022
Trong thời gian từ ngày 27/4 đến 7/5/2022, thực hiện kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2022 của Ban chỉ huy Quân sự thành phố Móng Cái. Tiểu đội tự vệ ...
Hội nghị người lao động năm 2022
Ngày 19 tháng 4 năm 2022 Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh ...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
UBND Tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt Quy trình vận hồ chứa nước do Công ty Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh quản lý, gồm các hồ: Hồ Hải Yên - Yên Hải; Hồ Kim Tinh; Hồ Phình Hồ; Hồ Đoan Tĩnh; Hồ Dân Tiến
Quy trình vận hành hồ chứa nước Hải Yên - Yên Hải, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm 2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 (Phụ lục VIII)
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 (Phụ lục I)
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (Phụ lục V)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 (PHỤ LỤC X)
BÁO CÁO THỰC HIỆN SẮP TÌNH HÌNH XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020 ( PHỤ LỤC VII)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG DO CÔNG TY QUẢN LÝ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019 (PHỤ LỤC VIII)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2019 (PHỤ LỤC VI)
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (PHỤ LỤC V)
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019 (PHỤ LỤC X)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 03 năm gần nhất
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018
Xem tất cả
Khách online : 4
Số truy cập : 2284945